Zwyczajne Walne Zgromadzenie
11 BIT STUDIOS S.A.
11:00 6 czerwca 2024 roku
Warszawa