Zwyczajne Walne Zgromadzenie
11bit studios S.A.
11:00, 9 czerwca 2020 roku
Warszawa