Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
AGORA S.A.

godz. 11:00, 23 czerwca 2016 roku
Warszawa

Zapis transmisji wideo