Transmisja / Live broadcast
Skonsolidowany raport kwartalny za 4kw.2015 r.
Consolidated quarterly report for 4Q 2015

18 lutego 2016 roku, godz. 11:00
11:00, 18th of February 2016

Wybierz język | Choose language

Polski | English