Transmisja / Live broadcast
Skonsolidowany raport kwartalny za 1kw.2016 r. - KONFERENCJA
Consolidated quarterly report for 1Q 2016 - CONFERENCE LIVE

13 maja 2016 roku, godz. 9:30
9:30, 13th of May 2016

Wybierz język | Choose language

Polski | English