Transmisja / Live broadcast
Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r. - KONFERENCJA
Consolidated report for the first half of 2016 - CONFERENCE

12 sierpnia 2016 roku, godz. 11:00
11:00, 12th of August 2016

Wybierz język | Choose language

Polski | English