Transmisja / Live broadcast
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. - KONFERENCJA
Consolidated quarterly report for IVQ 2016 - CONFERENCE

17 lutego 2017 roku, godz. 11:30
11:30, 10th of February 2017

Wybierz język | Choose language

Polski | English