TRANSMISJA
LIVE BROADCAST

Skonsolidowany raport kwartalny za 3kw.2017 r.

Consolidated quarterly report for 3Q 2017

10 listopada 2017 roku, godz. 11:00

11:00, 10th of November 2017

* wymagane pola.

ImiÄ™: / Name:
*
Nazwisko: / Surename:
*
Firma: / Company:
*