Transmisja z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A.
w dniu 29 lipca 2016 roku pozostało ...
 
Live broadcast of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Alior Bank S.A. will start in ...

logo Alior S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Alior Bank S.A.

10:00, 29 lipca 2016 roku
Warszawa