Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ALIOR BANK S.A.
10:00 28 maja 2021 roku
Warszawa