Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ALIOR BANK S.A.
10:00 7 czerwca 2021 roku
Warszawa