Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ALIOR BANK S.A.
10:00 1 grudnia 2021 roku
Warszawa