Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ALIOR BANK S.A.
10:00 12 kwietnia 2022 roku
Warszawa