Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ALIOR BANK S.A.
10:00 31 maja 2022 roku
Warszawa