Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Amica S.A.
12:00 27 sierpnia 2020 roku
Poznań