Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ASSECO POLAND S.A.
12 maja 2014 roku
Warszawa