Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ASSECO POLAND S.A.
29 kwietnia 2015 roku
Warszawa

w