Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ASSECO POLAND S.A.
25 kwietnia 2017 roku
Warszawa