Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ASSECO POLAND S.A.
25 kwietnia 2018 roku
Warszawa