Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ASSECO S.A.
10:00 27 maja 2020 roku
Warszawa