Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ASSECO POLAND S.A.
10:00 25 maja 2022 roku
Warszawa