Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ASSECO POLAND S.A.
12:00 30 maja 2023 roku
Warszawa