Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Benefit Systems S.A.
11:00 30 wrzeĊ›nia 2022 roku
Warszawa