ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BANK BPH S.A.

GODZ. 10:00, 29 MAJA 2015
WARSZAWA