Zwyczajne Walne Zgromadzenie
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
14:00 3 kwietnia 2023 roku
Wrocław