Zwyczajne Walne Zgromadzenie
CIECH S.A.
9:00 21 maja 2020 roku
Warszawa