Zwyczajne Walne Zgromadzenie
CIECH S.A.
11:00 28 Kwietnia 2022 roku
Warszawa