Zwyczajne Walne Zgromadzenie
CIECH S.A.
16:00 22 czerwca 2023 roku

kontynuacja z dnia 25 maja 2023 roku
Warszawa