Zwyczajne Walne Zgromadzenie
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
11:00 26 kwietnia 2023 roku
Warszawa