Zwyczajne Walne Zgromadzenie
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
11:00 23 czerwca 2022 roku
Warszawa