Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Comarch Spółka Akcyjna
11:00 28 czerwca 2022 roku
Kraków