Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Comarch S.A.
24 czerwca 2020 roku