Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Comarch S.A.
10:00 24 czerwca 2021 roku
Kraków