Zwyczajne Walne Zgromadzenie
DELEVIA S.A.
10:00 30 czerwca 2021 roku
Wrocław