Zwyczajne Walne Zgromadzenie
DEVELIA S.A.
10:00 27 czerwca 2023 roku
Wrocław