Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
10:00 6 października 2020 roku
Wrocław