Zwyczajne Walne Zgromadzenie
DEVELIA S.A.
10:00 31 sierpnia 2020 r.
Wrocław