Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ELEKTRIM S.A.
15:00, 30 czerwca 2020 roku
Warszawa