Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ELEKTRIM S.A.
10:00, 22 kwietnia 2020 roku
Warszawa