Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ELEKTRIM S.A.
10:00 30 wrzeĊ›nia 2020 roku
Warszawa