Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ELEKTRIM S.A.
17:00 30 czerwca 2021 roku
Warszawa