Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ENERGA S.A.
10:00 29 czerwca 2020 roku
GdaƄsk