Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ENERGA S.A.
10:00 15 czerwca 2023 roku
GdaƄsk