Zwyczajne Walne Zgromadzenie
EUROCASH S.A.
10:00 19 czerwca 2023 roku
Komorniki