Zwyczajne Walne Zgromadzenie
EUROCASH S.A.
10:00, 9 maja 2019 roku
Komorniki