Zwyczajne Walne Zgromadzenie
EUROCASH S.A.
10:00 30 czerwca 2022 roku
Komorniki