Zwyczajne Walne Zgromadzenie
FERRO S.A.
11:00 21 czerwca 2023 roku
Warszawa