Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GETIN HOLDING S.A.
12:00 28 maja 2021 roku
Wrocław