Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GETIN NOBLE BANK S.A.
11:00 19 czerwca 2019 roku
Warszawa