Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GETIN NOBLE BANK S.A.
14:00 29 maja 2020 roku
Warszawa