Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GETIN NOBLE BANK S.A.
11:00 16 kwietnia 2021 roku
Warszawa