Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Getin Noble Bank S.A.
11:00 27 lipca 2021 roku
Warszawa