Transmisja Getin Noble Bank S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
GETIN NOBLE BANK S.A.
11:00, 24 czerwca 2019 roku
Warszawa

Streaming zakończony.