Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Getin Noble Bank S.A.
11:00 24 czerwca 2019 roku
Warszawa