Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11:00 21 czerwca 2021 roku
Warszawa