Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
GRUPA LOTOS S.A.
11:00 20 lipca 2022 roku
GdaƄsk