Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
GRUPA LOTOS S.A.
11:00 14 października 2021 roku
Gdańsk