Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Grupa Pracuj S.A.
9:30 15 czerwca 2023 roku
Warszawa