Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ING Bank Śląski S.A.
12:00 2 kwietnia 2019 roku
Katowice