Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ING Bank Śląski S.A.
12:00 15 kwietnia 2021 roku
Katowice