Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ING Bank Śląski S.A.
12:00 7 kwietnia 2022 roku
Katowice