Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ING Bank Śląski S.A.
12:00 26 kwietnia 2023 roku
Katowice