Zwyczajne Walne Zgromadzenie
kontynuacja z dnia 26 czerwca 2019 roku.
JSW S.A.
13:00, 3 lipca 2019 roku
Warszawa

Streaming zakończony.