Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna
10:00 1 lipca 2022 roku, kontynuacja z dnia 3 czerwca 2022 roku
Jastrzębie-Zdrój